Kandidaten 2023

Bekijk hieronder de kandidaten die deelnamen aan de Scale Innovation Award 2023. Binnenkort is het mogelijk om je aan te melden voor de editie van 2024.

Filter op categorie

Categorie: Verduurzaming en Voortbewegen

Koffie Recycle Service

Nederland drinkt zo’n 18 miljard kopjes koffie per jaar. Het koffiedik belandt meestal bij het restafval. Dat is zonde! Daarom heeft Coffee Based de Koffie Recycle Service (KRS) ontwikkeld. Hiermee wordt het koffiedik opgehaald en ingezet als energiebron of grondstof voor nieuwe producten, zoals plantenpotten of koffiekopjes. De scale-up won reeds de Horecava Innovatie Award (2020) en stond in 2021 in de KVK innovatie top 100.

Categorie: Verduurzaming en Voortbewegen

Hybride zwaar materieel (diesel/waterstof)

Reedijk BV ziet een grote toekomst voor (groene) waterstof en heeft al gewerkt aan verschillende innovatieve oplossingen op dat vlak. Alleen: de markt en de wet- en regelgeving zijn nog niet zo ver als de technologie. Daarom zet het bedrijf nu in op het hybride maken van zwaar materieel voor onder meer de landbouw en grondbewerking. Zo kan de markt stapsgewijs overstappen van fossiele brandstof naar waterstof. Met de oplossing kunnen ze hun materieel geschikt laten maken voor het gebruik van waterstof of diesel, zonder meteen een heel machinepark te vervangen.

Categorie: Industrie 4.0 (Smart Industry)

Automatische robotprogrammeer-software

De toepassing van industriële lasrobots is voor MKB-bedrijven doorgaans niet rendabel. Programmeren is te kostbaar en tijdrovend voor de toepassing bij kleine aantallen en grote variaties. De Verbotics Weld-software van DREBBL BV brengt hierin verandering. De software identificeert automatisch alle lasverbindingen vanuit een 3D STEP file. Door middel van een op steekproeven gebaseerde bewegings- en plannings algoritme wordt per geïdentificeerde las het meest ideale pad en positie gepland van de lastoorts, gebaseerd op kennis van de omgeving, de kinematica en de dynamiek van de robotcel. Voor het gebruik van de software, die sinds oktober 2022 op de Nederlandse markt is, is geen robotica-expertise nodig, praktische kennis van lassen is een pré.

Categorie: Industrie 4.0 (Smart Industry)

FOCUS-1 intelligente “procesnode”

De FOCUS-1 combineert sensoren, aandrijving en regelfunctionaliteit in één apparaat. In de procesindustrie kan de FOCUS-1 – ontworpen door startup FOCUS-ON - de verantwoordelijkheid overnemen als het gaat om de controle van de vloeistofstromen in een fabriek. De eenvoudige bediening en de geïntegreerde controlfunctionaliteit maken het voor procesautomatiseerders veel eenvoudiger om complexe processen in te richten en te beheersen. Bovendien zijn nieuwe inzichten en functionaliteit snel op te nemen in het apparaat. Er zit veel Nederlandse expertise in het apparaat, dat in het najaar van 2022 de WOTS Innovation Award won.

Categorie: Industrie 4.0 (Smart Industry)

Inspectie drone

Om de veiligheid van mens en milieu te kunnen waarborgen, moeten alle ondergrondse tankinstallaties voor vloeibare brandstoffen periodiek geïnspecteerd te worden. Ingenieursbureau Klink is een van de drie inspectiebedrijven in Nederland die hiervoor geaccrediteerd is. Voor de inwendige inspectie gaat momenteel een inspecteur een tank (besloten ruimte) binnen. Dit is risicovol werk. Daarom werkt Klink Drone Inspectie aan een inspectiedrone die dit werk binnen alle wet- en regelgeving volledig kan overnemen.

Categorie: Industrie 4.0 (Smart Industry)

DPCS/ DPDS/ DSPS voor weerstandslasmachine

Het Digital Production Control System voor weerstandslasmachines van Laskar Puntlastechniek BV wordt toegevoegd aan een standaard machine en daarbij een dienst voor upgrade van de machine maar ook van het niveau van de gebruiker/klant. Het product bevindt zich momenteel nog in een virtueel model met de planning voor prototype op zeer korte termijn. Aansluiting op de digitale productieketen bij de plaatwerkbedrijven die met Smart Industry actief zijn, of gaan opstarten hierbij vroeg of later.

Categorie: Verduurzaming en Voortbewegen

Autonome Droge Boten Opslag

MDIM Ingenieurs heeft een concept ontwikkeld voor een afgesloten, volledig geautomatiseerd pick & place systeem voor droge bootopslag. De inname, opslag en uitgifte van de boten is in dit concept volledig mens-onafhankelijk. Bovendien draagt bij aan een duurzamere vorm van stalling van open vaartuigen, onder meer doordat er geen vervuilende anti-fouling meer nodig is voor het onderwaterschip. Ook treedt er bijvoorbeeld minder osmose op, wat de levensduur van vaartuigen aanzienlijk verlengt. De innovatie anticipeert op de transities binnen de maritieme recreatie en watergebonden personen- en goederenvervoer.

Categorie: Verduurzaming en Voortbewegen

The Blade windturbine

The Blade is een windturbine die is ontwikkeld door Cell Technologies voor de plaatsing op en bij woningen, bijvoorbeeld in een standaard tuin of aan een balkon. De windturbine gaat uiterst efficiënt om met de wind waardoor er een hogere opbrengst kan worden gerealiseerd dan bij de reeds bekende modellen. Bovendien is de windturbine ook stil, waardoor hij weinig tot geen overlast veroorzaakt. The Blade kan, net als zonnepanelen, worden aangesloten op een omvormer zodat er ook slechts minimale maatregelen nodig zijn om de windturbine onderdeel te maken van het energienetwerk in de woning.

Categorie: Zorg en Human Capital

Zorgcampus Hoeksche Waard

De zorgsector in de Hoeksche Waard wordt geconfronteerd met een sterk groeiende vraag naar (ouderen)zorg, terwijl de beroepsbevolking de komende jaren gaat krimpen, onder meer als gevolg van vergrijzing en door de uitstroom naar andere sectoren. In het project Zorgcampus Hoeksche Waard werken daarom de zorgorganisaties op het eiland, de gemeente en een aantal andere partners  op een innovatieve manier samen om instroom van nieuwe medewerkers te stimuleren en huidige medewerkers te behouden voor de zorgsector.

Categorie: Verduurzaming en Voortbewegen

Maritime Fuel Cell Power System

Als duurzaam alternatief voor vervuilende scheepsdieselmotoren in de binnenvaart, hebben Kooiman Marine Group en Nedstack een 'drop-in' oplossing ontwikkeld voor een conventionele generatorset met waterstof als brandstof. Het betreft een zero-emissie en onderhoudsvriendelijk systeem, waarin met 32 brandstofcelstacks van elk 13.6kw elektriciteit wordt gemaakt van waterstof. Om dit proces duurzaam te kunnen doen is een nauwkeurige controle van de koeling, luchtstromen en waterstof nodig. Het principe is relatief simpel, de praktijk om een gecertificeerd systeem met een lange levensduur neer te zetten was complex. Inmiddels gaan de eerste 2 schepen varen met deze brandstofcellen, mét maritime keur.

Categorie: Verduurzaming en Voortbewegen

Slimme afvalscanner

42 procent van de totale afvalstroom in Nederland word nog steeds niet goed gescheiden. Tegelijk staat circulariteit steeds hoger op de maatschappelijke agenda. Een grote factor hierbij is de verwerking van huishoudelijk (verpakkings)afval. Bij WAST-e hebben heeft daarom een oplossing bedacht voor een betere bronscheiding van dit afval: de slimme afvalscanner. Met deze slimme scanner kan de consument via de barcode op een verpakking advies krijgen over de aangewezen afvalbak. Betere afvalscheiding zorgt dat de afvalverwerking en -recycling verbetert.

Categorie: Zorg en Human Capital

Duurzaam Werk

Eén op de vijf medewerkers heeft of krijgt te maken met een chronische aandoening. Toch zijn werkgevers (nog) onvoldoende voorbereid op de impact hiervan. Een betere ‘landing’ op de werkvloer bevordert het herstel en het werkgeluk van de patiënt en medewerker, en vermindert daardoor de druk op de zorg en werkgevers. ‘Duurzaam Werk’ is een coöperatie die samenwerkingen in de regio faciliteert die leiden tot duurzaam werken en waarin wetenschappelijke reflectie, onderbouwing en borging plaatsvindt. Deze sociale innovatie draagt bij aan het creëren van een meer brede welvaart waarin de mens centraal staat.

Categorie: Verduurzaming en Voortbewegen

WasteShark

De WasteShark van RanMarine is ontworpen om drijvende vervuiling zoals kunststoffen, algen en biomassa uit meren, vijvers, waterwegen en havens te verwijderen. Het unieke ontwerp van onze ASV maakt emissievrije, snelle en eenvoudige inzet mogelijk. Daarbij biedt de WasteShark ook de mogelijkheid om wereldwijd data over waterkwaliteit te verzamelen. De WasteShark biedt een kostenbesparing tot 80% in vergelijking met vergelijkbare oplossingen en is interessant voor onder meer havens, gemeenten en attractieparken.

Categorie: Verduurzaming en Voortbewegen

Energiek Dordt

Energiek Dordt is een Betaald Voetbal Organisatie innovatie (sociale innovatie) van FC Dordrecht om als BVO nieuwe waarde te creëren voor Dordrecht en Smart Delta Drechtsteden. Het is een nieuwe manier om met de verbindende kracht van een volkssport, als sociaal netwerk van 8,2 miljoen liefhebbers een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke opgaven in de stad en de regio. We creëren samen met partners voorwaarden om iedereen in de samenleving te bereiken, problemen op te lossen en ook innovaties aan te jagen. Door deze organisatie innovatie wil FC Dordrecht gezond en waardevoller worden voor de stad en de regio en daardoor de sportieve prestaties duurzaam verbeteren.

Meer weten?
Met vragen kun je contact opnemen met projectleider Arie van den Herik
via 06-51508417

Leerparkpromenade 50,
3312 KW Dordrecht

arie@scale-innovationaward.nl
06 - 51 50 84 17

© SCALE Innovation award - Duurzaamheidsfabriek

Privacyverklaring    /    Ontwerp en realisatie: Impuls Ontwerpt